Mariaż Sztuki z Biznesem

Listopadowe, czwartkowe spotkanie z cyklu „Mariaż Sztuki z Biznesem” zatytułowane zostało „Zgoda buduje” i połączone z wernisażem prac niemieckiego plastyka – Klausa Doblera. Ekspozycja składała się z 20 dzieł, wykonanych charakterystyczną dla autora techniką kolażu, czyli wyklejanych ciętymi na małe kawałki ulotkami i plakatami. Sięganie po istniejące materiały i używanie ich w przetworzonej formie to jeden z rodzajów kreatywnego recyklingu i niewątpliwie sposób na oryginalność. Inspiracją dla twórczości artysty jest codzienność, z jej mniej lub bardzie istotnymi wydarzeniami, również i tymi, które mają miejsce u nas w kraju. Dwie – największe prace o wymiarach 2000*1100, powstały z ulotek wyborczych prezydenta Bronisława Komorowskiego i nawiązywały do tego właśnie wydarzenia. Nie był to więc przypadek, iż Klaus Dobler gościł w Polsce właśnie w listopadzie i na okoliczność Dnia Niepodległości. Z okazji wystawy wykład – „O dylematach w sztuce” wygłosił dyrektor Instytutu Zachodniego prof. dr hab. Andrzej Sakson.

DSC_013 DSC_022 DSC_032 DSC_042 DSC_051 DSC_062 DSC_071 DSC_081 DSC_091 DSC_101 DSC_111 DSC_121 DSC_131 DSC_141 zgodabuduje0