Płyty surowe, laminowane, hi-definitione i dopasowane do nich obrzeża…, czyli Kronospan i Schilsner w firmie Metalmex

„..Innowacyjność to narzędzie stymulujące rozwój i kreujące rzeczywistości, ale samo w sobie nic niegwarantujące. Przełożenie na efekty przynosi dopiero jego wykorzystanie. Potrzebni są więc ludzie chętni do modyfikowania otoczenia i wprowadzania zmian. Pojawienie się nowego produktu czy usługi to preludium, aby nastąpił dalszy ciąg zdarzeń zakończony wymiernymi rezultatami konieczna jest praca, kooperacja, czas i wytrwałość. Chcemy aby Metalmex brał udział w procesie wyznaczania trendów. By był firmą kreatywną stawiającą na innowacje, na nowe technologie i ciekawe wzornictwo. Dlatego z jednej strony odpowiadamy na oczekiwania rynku, ale z drugiej staramy się wdrażać wszelkie pojawiające się nowości. Służą temu organizowane przez nas szkolenia. Poza aspektami edukacyjnymi, dają one możliwość wymiany poglądów, budując w ten sposób strategię komunikacji….” V.K